Договір публічної оферти

Договір публічної оферти


м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю “Боріум” (надалі “Постачальник”), не є платником ПДВ, та відноситься до 3-ї групи підприємств платників єдиного податку,
публікує даний Договір оферти, і, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу приватних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб будь-якої форми власності, (надалі “Покупець”),
акцептувати (прийняти, погодитись) даний публічний договір-оферту, на умовах «як є», наведених нижче:

 1. Преамбула
  1.1. Даний документ є публічною офертою та публічним договором і згідно зі ст. ст. 633, 641-646 та гл. 63 Цивільного кодексу України. Умови оферти однакові для всіх Замовників товарів та/або послуг Постачальника
  1.2. Винятком із п. 1.1 становлять договори, укладені окремо, на спеціальних умовах.
  1.3. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України оформлення замовлення товару та/або будь-якої послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на викладених в оферті умовах.
  1.4. Договір вважатиметься укладеним з моменту оформлення першого замовлення, а Постачальник прийняв на себе зобов’язання постачати товари та/або надавати послуги, визначені в предметі Договору.
  1.5. Даний договір публічної оферти діє з моменту укладання відповідно до п. 1.4, та діє до моменту вичерпання його сенсу.
  1.6. Сторони розуміють та погодили, що фактом його (чинного договору оферти) розірвання є відмова від подальших виконань умов договору, що відбувається загалом автоматично, без погодження Сторін. Про те Сторони беруть на себе добровільне зобов’язання, при наявності технічних можливостей та доброї волі, проінформувати іншу Сторону будь-якими комунікаційними засобами про припинення співпраці.
  1.7. Невиконання п. 1.6 не приводить до будь-яких юридичних та (або) фінансових наслідків, включаючи штрафи та пені, про те підвищує етичні стандарти ведення підприємницької діяльності.
  1.8. Сторони розуміють та погодили, що п. 1.6 вступає в дію лише в тому випадку, і без будь-яких виключень, якщо у Сторін відсутні будь-які, в тому числі, але не обмежуючись, фінансові та (або) матеріальні зобов’язання один перед одним.
 2. Терміни, визначення та поняття:
  2.1. Товар – товар, котрий Покупець може замовити через сайт, зокрема, але невиключно,
  https://ridnavoda.com.ua, за допомогою програм зв’язку (месенджерів) Viber, Телеграм, Вотсап, прив’язаних до офіційних телефонів, вказаних на сайті, зокрема, та не обмежуючись, +38 (093) 530-88-88, або здійснене телефонним дзвінком за номерами телефонів, вказаними на сайті Постачальника. Товар постачається згідно з діючими цінами Постачальника, розміщеними, зокрема, але невиключно, на сайті https://ridnavoda.com.ua.
  2.2. «Обладнання» – обладнання, яке реалізує Постачальник або надає в тимчасове платне
  користування, перелік якого наявний зокрема, але невиключно, на сайті
  https://ridnavoda.com.ua, за допомогою програм зв’язку (месенджерів) Viber, Телеграм, Вотсап, прив’язаних до офіційних телефонів, вказаних на сайті, зокрема, та не обмежуючись, +38 (093) 530-88-88, або здійснене телефонним дзвінком за номерами телефонів, вказаними на сайті Постачальника
  2.3. «Послуги» – послуги, які Покупець може замовити через сайти https://ridnavoda.com.ua, за допомогою програм зв’язку (месенджерів) Viber, Телеграм, Вотсап, прив’язаних до офіційних телефонів, вказаних на сайті, зокрема, та не обмежуючись, +38 (093) 530-88-88, або здійснене телефонним дзвінком за номерами телефонів, вказаними на сайті Постачальника. Послуги надаються
  згідно з діючими цінами Постачальника, розміщеними, зокрема, але невиключно, на сайті https://ridnavoda.com.ua.
  2.4. «Покупець» – будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа — підприємець, що отримує
  від Постачальника товари та/або послуги на умовах цього Договору.
  2.5. «Сайт Постачальника» – у тому числі, але невиключно, https://ridnavoda.com.ua.
  2.6. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при замовленні і проведення оплати шляхом, визначеним на офіційному Інтернет-сайті Постачальника;
  2.7. «Бутиль» – зворотна, заставна тара багаторазового використання, об’ємом 18,9 л, в якій постачається вода глибокого очищення та яка належить Постачальнику на праві власності.
  2.8. «Застава» – сума, що вноситься в готівковій та (або) не готівковій формі Покупцем в якості гарантії виконання зобов’язання щодо повернення зворотної тари та повертається Постачальником Покупцю після повернення зворотної тари.
  2.9. «Публічна оферта» – пропозиція Постачальника, адресована будь-якій фізичній, юридичній
  особі, фізичній особі-підприємцю відповідно до ст. ст. 633, 641-646 та гл. 63 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про постачання товарів та/або надання послуг на умовах, що містяться в публічній оферті.
  2.10. «Акцепт» – надання Замовником повної і безумовної відповіді (згоди) Постачальнику на
  його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, через оформлення
  замовлення товарів та/або послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
  2.11. «Договір» – правочин про постачання товарів та/або надання послуг, укладений між
  Постачальником і Покупцем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Полупцем її
  умов.
  2.12. «Замовлення» – вибір товарних позицій, або позицій послуг, оформлене через сайт, зокрема, але невиключно, https://ridnavoda.com.ua, за допомогою програм зв’язку (педжерів) Viber, Телеграм, Вотсап, прив’язаних до офіційних телефонів, вказаних на сайті, зокрема, та не обмежуючись +38 (093) 530-88-88, або здійснене телефонним дзвінком за номерами телефонів, вказаними на сайті Постачальника.
  2.13. «Згода Замовника» – волевиявлення, висловлене Замовником у будь-який спосіб, зокрема,
  але невиключно вчинення ним дій, які можуть фіксуватися обладнанням Постачальника
  (голосове, текстове повідомлення, лист на e-mail Постачальника, підписання акта прийому-
  передачі зворотної тари та обладнання, акта виконаної оренди, акта виконаних робіт/наданих послуг, видаткової накладної тощо).
  2.14. «Повідомлення Замовника» – повідомлення, що надсилається Замовнику в будь-якій формі.
  2.15. «Офіційний канал комунікації» – будь який спосіб зв’язку Покупця із Постачальником, який однозначно гарантує потрапляння інформації до постачальника, та інформація про канал (спосіб) надана на Сайті Постачальника. До цих каналів відноситься, в тому числі, та не виключно, електронна форма зворотного зв’язку сайту https://ridnavoda.com.ua, за допомогою програм зв’язку (месенджерів) Viber, Телеграм, Вотсап, прив’язаних до офіційних телефонів, вказаних на сайті, зокрема, та не обмежуючись, +38 (093) 530-88-88, або здійснене телефонним дзвінком за номерами телефонів, вказаними на сайті Постачальника.
 3. Предмет договору
  3.1. За цим Договором Постачальник приймає на себе зобов’язання систематично постачати Покупцеві «Товар» та супутні товари за цінами та асортиментом згідно накладних та Прайс-листів, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
  3.2. Кількість, термін поставки, асортимент та ціни на Товар зазначаються на сайті Постачальника
  3.3. Замовлення може формуватися в корзині на сайти Постачальника, або, при необхідності та погодженні сторін, засобами електронної комунікації, в тому числі, але не обмежуючись, електронною поштою, месенджерами, телефонним зв’язком
  3.4. При необхідності, доставлений Постачальником товар може дублюватися у накладних в друкованому або електронному вигляді.
  3.5. Для виконання умов даного Договору для разової першої та (або) чергової поставки, акцептом вважати наступні дії:
  • здійснення Замовлення покупцем;
  • отримання доставки Товару Покупцем;
  • оплата Покупцем Товару та послуг у розмірі та шляхом, визначеними чинними цінами та умовами оплати на офіційному Інтернет-сайті Постачальника https://hz-voda.com.ua (далі Інтернет-сайті)
  • умовами даного Договору;
  • усне (в т ому числі засобами телефонного зв’язку)
  • письмове (в тому числі, та не обмежуючись, засобами електронної пошти, месенджерами) повідомлення Постачальника про прийняття умов Оферти (повідомлення про прийняття до виконання першого або поточного замовлення);
  • інші дії відповідно до умов чинного законо давст
  3.6. При необхідності, Покупець може запропонувати розширити асортимент разово, або на постійній основі, а Постачальник, при наявності такої можливості, погодити дане розширення. В такому разі, замовлення коригується у відповідності до п. 3.2 даного Договору
 4. Якість товару
  4.1. Якість товару, що постачається, відповідає ТУ У 24719144.001-97 «Вода питна газована і негазована» для води питної бутильованої, та іншим нормативним документам для інших товарів
  4.2. Якісний Товар поверненню Постачальникові не підлягає.
 5. Тара та упаковка
  5.1. При першому замовленні покупець сплачує вартість бутлів згідно п. 1.2. або надає бутлі ємкістю 18,9 л у кількості, рівній кількості бутлів, доставлених Постачальником Покупцю
  5.2. Можливе часткове покриття кількості бутлів доставлених Постачальником Покупцю власне бутлями 18,9 л та сплатою за непокриту частину, згідно п. 1.2
  5.3. Бутилі є зворотною тарою.
  5.4. Бутилі підлягають поверненню аналогічній кількості бутлів, доставлених Постачальником Покупцю.
  5.5. Кожен бутиль може бути додатково упакований в поліетиленову чи іншу транспортну упаковку. Жодним чином дана упаковка, її стан, наявність чи відсутність не може розглядатися як така, що впливає на органолептичні чи естетичні показники поставленого товару, та не може слугувати причиною у відмові в прийнятті бутилів, чи будь яких застережеть що до подальших відносин між Сторонами. Утилізація такої упаковки лягає на Покупця.
 6. Ціна, порядок і умови оплати.
  6.1. Сума Договору складає суму товару, в тому числі супутнього, поставленого обладнання та надання послу
  6.2. Оплата за товар проводиться згідно повної суми вартості позицій Замовлення, і можк виконуватися як у готівковій так і у безготівковій формах.
  6.3. Оплата за товари та/або послуги здійснюється готівкою в день виконання замовлення або безготівковим розрахунком, згідно з рахунком-фактурою та/або накладною, завіреною печаткою, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його отримання.
  6.4. Моментом оплати вважається день надходження коштів на банківський рахунок
  Постачальника (при безготівковому розрахунку) чи день проведення готівкового розрахунку.
  6.5. Протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту припинення постачання товарів та/або
  надання послуг Сторони здійснюють взаєморозрахунки (за необхідності даний строк може бути
  продовжено).
  6.6. Постачальник залишає за собою право змінювати ціни на товари та/або послуги у зв’язку з інфляцією, підвищенням закупівельних цін на сировину/товари чи внаслідок змін в законодавстві. Про зміну ціни на товари та/або послуги Постачальник повідомляє Замовника в будь-який із зазначених нижче способів:
  • через розміщення відповідної інформації та сайті https://ridnavoda.com.ua;
  • повідомленням в мессенджері Покупця;
  • надісланням відповідного листа Покупця;
  • під час оформлення чергового замовлення;
  6.7. Подання замовлення є підтвердженням згоди Замовника з новою ціною на товари та/або
  послуги.
 7. Умови і порядок поставки Товару
  7.1. Поставка Товару здійснюється відповідно до Замовлення Покупця, в якому встановлюються найменування, кількість (не менше 2-х бутилів), адреса та строки поставки. Замовлення може містити і інші положення, які оформлюються за взаємною згодою сторін.
  7.2. Замовлення приймається за допомогою телефонії: +38 (097) 530-88-88, +38 (093) 530-88-88, +38 (099) 530-88-88, месенджерів Вайбер, Телеграм та Вотсап, прив’язаних до номеру телефону 38 (093) 530-88-88, та на сайті https://ridnavoda.com.ua, або через представника Постачальника, але не пізніше 18:00 години дня, що передує доставці.
  7.3. Ризик випадкової втрати Товару переходить до Покупця з моменту його передачі Постачальником.
  7.4. Здача-приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється Покупцем в момент отримання Товару від Постачальника, шляхом усного погодження відповідності поставки замовленню, а при необхідності – підписанням представниками сторін накладних. У разі виявлення невідповідності Поостачальник бере на себе відповідальність поставити недостатній товар наступного разу, а на вимогу Покупця – протягом 48 годин з моменту виявлення недостачі кількості Товару. При бажанні Покупця, складається відповідний акт.
  7.5. Постачальник несе відповідальність за якість поставленого товару в період всього терміну його придатності. В разі виявлення виробничих дефектів щодо якості Товару, такий Товар підлягає поверненню або заміні його на якісний.
  7.6. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника до місця, визначеного Покупцем в Замовленні на умовах DDP (Правила Інкотермс-2010).
 8. Відповідальність сторін
  8.1. У випадку несвоєчасної оплати Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченої партії Товару за кожен день прострочення платежу.
  8.2. Сторони погодили, що затримка оплати не є фактом виникнення зобов’язань по сплати пені, про те Постачальник залишає за собою право вимагати сплату пені з дня виникнення заборгованості по день фактичного зарахування суми пені на розрахунковий рахунок Постачальника.
  8.3. Сплата пені не звільняє Покупця від виконання взятих на себе відповідно до даного Договору зобов’язань.
  8.4. Збитки, завдані порушенням умов даного Договору, винна сторона відшкодовує в повному обсязі незалежно від сплати неустойки.
  8.5. При відмові від повного чи часткового прийняття передбачених замовленням обсягів якісного Товару Покупець відшкодовує Постачальнику збитки, які виникли в зв’язку з таким неприйняттям.
 9. Обставини непереборної сили
  9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
  зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо це наслідок непереборної сили, що виникла
  після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна зі Сторін
  не могла ані передбачити, ані попередити, зокрема: пожежі, повені, землетруси, удари блискавки,
  воєнні дії, страйки, прийняття законів або нормативних актів, що перешкоджають виконанню
  договірних зобов’язань у цілому або частково, несанкціоноване втручання третіх осіб в
  електронні мережі Сторін, якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання цього
  Договору. Настання обставин непереборної сили зумовлює відтермінування зобов’язань,
  передбачених даним Договором, на період дії таких обставин та їх наслідків.
  9.2. Сторона, для якої унеможливлено виконання обов’язків за цим Договором,
  зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі впродовж 10 (десяти) днів з моменту
  настання обставин непереборної сили. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну
  Сторону права покликатись на них у майбутньому.
  9.3. Достатнім доказом дії обставин непереборної сили є сертифікат Торгово-промислової
  палати України. У разі несанкціонованого втручання в електронні мережі Сторін, якщо такі
  відомості є загальновідомими, підтверджуються відповідним листом Сторони та не вимагають
  підтвердження сертифікатом Торгово-промислової палати України.
 10. Розв’язання спорів
  10.1. Усі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у
  зв’язку з ним, Сторони повинні прагнути вирішити за допомогою переговорів.
  10.2. У випадку, не передбаченому цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
  10.3. Спори та непорозуміння, що можуть виникнути з цього Договору, і щодо яких не буде досягнуто згоди, будуть розв’язуватись шляхом розгляду в судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства.
 11. Обмеження відповідальності Постачальника
  11.1. Відповідальність Постачальника перед Замовником у разі пред’явлення останнім
  вимог/претензій про відшкодування заподіяної в результаті постачання неякісного товару шкоди,
  ненадання та/або надання послуг неналежної якості, що підтверджується відповідно до чинного
  законодавства України, відшкодовується виключно в межах вартості товару та/або відповідних
  послуг, оплачених Замовником.
  11.2. Постачальник не несе відповідальності за справність електромереж, через які
  здійснюється електроживлення обладнання реалізованого та/або наданого Замовнику в
  користування. Зокрема не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким обладнанням,
  унаслідок зазначених вище несправностей.
 12. Зміни та доповнення до даного Договору
  12.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права і обов’язки за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
  12.2. Зміни та доповнення до Договору, що підписані Сторонами і оформлені печатками є невід’ємною частиною Договору.
  12.3. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу.
  12.4. При зміні банківських реквізитів, адреси, найменування і організаційно-правової форми, Сторона зобов’язана не пізніше 3 робочих днів повідомити про таку зміну другу Сторону.
 13. Конфіденційність
  13.1. Інформація, що надається Покупцем, конфіденційна.
  13.2. Інформація про Покупця використовується виключно з метою виконання його замовлення (у тому числі для надіслання інформаційних на рекламних повідомлень тощо).
  13.3. Акцептуванням Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та опрацювання
  власних персональних даних, зокрема: вносити персональні дані до бази даних Постачальника
  (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення,
  оновлення, зміну (за потреби) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
  за для опрацювання замовлень для постачання товарів, надання послуг, виконання робіт,
  отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку
  (електронною поштою, месенджерами, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-яких інших відомостей про діяльність Постачальника.
  13.4. Постачальник бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від
  несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій
  стороні (крім передання даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам,
  уповноваженим Постачальником на здійснення безпосереднього опрацювання даних задля
  зазначеної мети, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).
  13.5. У разі небажання отримувати розсилку Покупець має право звернутися до
  Постачальника із заявою про відмову від отримання рекламних матеріалів офіційними каналами комунікації
  13.6. Постачальник не несе відповідальності за зміст і правдивість інформації, що надається
  Покупцем при оформленні замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність
  зазначеної при оформленні замовлення інформації.
 14. Строк дії Договору
  14.1. Цей договір набуває чинності з моменту його акцепту Покупцем і діє до вичерпання його сенсу.
  14.2. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання/порушенням однією зі Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.
  14.3. Розірвання Договору зі сторони Постачальника здійснюється на підставі повідомлення про припинення постачання товару, обладнання, надання послуг.
  14.4. Розірвання договору зі сторони Покупця не передбачає додаткових дій, і є фактом невиконання нових замовлень. Про те Сторони погодили, що у добровільному порядку Покупець, при можливості, без будь-яких зобов’язань зі своєї сторони Покупець повідомляє Постачальника про разірванні Договору
  14.5. Закінчення строку дії або розірвання даного Договору не звільняють Сторони від виконання невиконаних на дату розірвання зобов’язань, взятих на себе за цим Договором.
  14.6. Взаєморозрахунки мають проводитися в порядку та строки, визначені пп 6.5 даного
  Договору.
 15. Додаткова інформація
  15.1. Правовідносини Сторін за цим Договором регулюються чинним законодавством
  України.
  15.2. Назва окремого розділу даного Договору не обмежує змісту пунктів цього Договору і не може використовуватись для трактування їх змісту.
  15.3. Постачальник працює на спрощеній системі оподаткування, належить до 3 групи, та є платником єдиного податку 5%
 16. Прикінцеві положення
  16.1. Постачальник залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати розмір
  застави за бутель, компенсаційну вартість обладнання та\або бутля, вносити зміни до цього
  Договору або викладати його в новій редакції.
  16.2. Усі зміни до Договору, нова редакція Договору (далі – зміни) затверджуються
  відповідним наказом керівника Постачальника, публікуються на Сайті Постачальника та
  набувають чинності з моменту їх опублікування.
  16.3. Покупець вважається повідомленим про відповідні зміни з моменту їх опублікування
  на Сайті Постачальника.
  16.4. Покупець має право ознайомитись із затвердженим керівником Постачальника чинним
  і тими, що втратили чинність Договорами публічної оферти та наказами про їх затвердження,
  звернувшись до Постачальника офіційними каналами комунікації.
 17. Реквізити Постачальника
  ТОВ «Боріум»
  п. р. UA283052990000026007006226668
  в банку “Приват Банк”
  код ЄДРПОУ 39729187
  ТОВ «Боріум» є платником єдиного податку за ставкою 5%, та не є платником ПДВ